duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is van groot belang voor onze vergrijzende maatschappij. Tot 2040 neemt de gemiddelde leeftijd in Nederland toe. De pensioenleeftijd wordt opgehoogd. Oudere werknemers zullen in staat moeten zijn om langer gezond en productief door te werken, met voldoende motivatie en plezier in het werk.

Voor organisaties en werknemers is het een uitdaging om gedurende de gehele loopbaan te (blijven) investeren in employability, werkvermogen en vitaliteit, zodat werknemers in staat zijn om deel te blijven nemen aan het arbeidsproces.

Wij ondersteunen en adviseren organisaties bij initiatieven en projecten op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Voorbeelden van mogelijke thema's en activiteiten zijn:

- het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers
- het uitvoeren van een duurzame inzetbaarheidsscan voor werknemers
- het bevorderen van vitaliteit van werknemers
- verlaging van de werkdruk, omgaan met stress, preventie werkstress
- hoe hou je werknemers gemotiveerd
- loopbaanscan, onderzoeken loopbaan- en ontwikkelbehoeften van werknemers.


Klinkt dit interessant en wilt u eens verder van gedachten wisselen over dit thema en mogelijke activiteiten, neem dan contact met ons op.


info@developmentfactory.nl  

T (026) 351 50 60

Postbus 2

6800 AA Arnhem

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

KVK-nr.: 09189944