Gezondheidspsychologisch onderzoek

Psychische gezondheid en loopbaan zijn nauw met elkaar verweven. Wie de juiste carrièrekeuzes heeft gemaakt en nog steeds het gevoel heeft ‘goed te zitten’ in zijn werk, blijft meestal gezond functioneren. Omgekeerd ontstaan er vaak gezondheidsklachten bij degene die het gevoel heeft in de loopbaan op een verkeerde spoor terecht te zijn gekomen. Ook kan langdurige werkdruk en werkstress leiden tot psychische klachten en uitval.
Voor de organisatie en voor de persoon in kwestie spelen dan de volgende vragen:

  • Hoe is het gesteld met de gezondheid en de draagkracht? Zijn er gezondheids¬klachten die met het werk te maken hebben en die een goed functioneren belemmeren? Hoe kan hiermee worden om gegaan?
  • Passen de huidige functie en organisatie nog bij de persoon?
  • Wat zijn eventuele alternatieve functies en/of omgevingen, gelet op de belastbaarheid van de persoon?

Het Gezondheidspsychologisch Onderzoek (GPO) helpt een antwoord te geven op deze vragen. Het GPO is een belangrijk instrument om langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, maar ook om duidelijk en volledig beeld te krijgen van de re-intergreerbaarheid van een medewerker. Aan de hand van het GPO wordt in kaart gebracht wat de randvoorwaarden zijn voor een gezond functioneren. Soms leidt dit tot het bijsturen van de loopbaan.

Het is een psychologisch assessment op het snijvlak van arbeid en gezondheid. Anders dan in ‘gewone’ assessments wordt in het GPO extra aandacht besteed aan het draagvermogen van de medewerker. Dergelijke onderzoeken worden uitgevoerd door psychologen die zowel een klinische als arbeid- en organisatiepsychologische achtergrond hebben.

info@developmentfactory.nl  

T (026) 351 50 60

Postbus 2

6800 AA Arnhem

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

KVK-nr.: 09189944