Visie

Wij geloven in snelle veranderingen in organisaties door gebruik te maken van de juiste tools en door rekening te houden met de context waarbinnen de verandering plaatsvindt. Niet alleen bij instroom, maar ook bij doorstroom of reorganisatie. Wij gaan uit van het principe 'the whole person comes to the job". Motivatie en interesses van medewerkers geven richting aan wat iemand al dan niet (vaak) zal doen. In de aansturing van medewerkers is in onze optiek belangrijk dat er zicht is op hun drijfveren. Met het in beeld brengen van capaciteiten, persoonlijkheid en competenties kan de fit tussen medewerker en functie vastgesteld worden. Ook is het van belang om te weten wat medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. Een gemotiveerde medewerker die ''op de juiste plek zit'' levert betere prestaties en draagt wezenlijk bij aan het resultaat van de organisatie.

Wij proberen het proces tussen leidinggevenden en medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren. We vinden ook dat je zowel bij in- als doorstroom heel alert moet zijn. Past deze persoon bij onze organisatie? En ook: welke risico's zijn er eventueel?

Werkwijze

In onze beoordelingen zijn we scherp en kritisch, maar ook persoonlijk, betrokken en menselijk. Op een assessmentdag besteden we aandacht aan contact met iedere kandidaat en we vragen door, zodat we meer leren over zijn of haar drijfveren, kracht en ontwikkelpunten. De match met de functie en ambities van de kandidaat kunnen we daardoor goed aangeven. Wij leveren maatwerk en ontwikkelen desgewenst rollenspelen, afgestemd op de specifieke context van de functie.

Onze coachingsactiviteiten zijn afgestemd op de behoefte en we zetten daarbij verschillende tools en methoden in. We ondersteunen coachingskandidaten bij hun leerproces, houden hen een spiegel voor en helpen hen om goed te functioneren in de werkcontext. Ook schakelen we naar een dieper niveau, wanneer dat nodig is. Deze combinatie van ondersteuning, confrontatie en reflectie zorgt voor een snelle verandering.

info@developmentfactory.nl  

T (026) 351 50 60

Postbus 2

6800 AA Arnhem

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

KVK-nr.: 09189944