Loopbaanadvies- en coaching

Wanneer er vragen spelen rondom loopbanen van medewerkers, dan starten wij een dergelijk traject met een vrijblijvende intake met de deelnemer. In deze intake maken we helder wat de vraag van de deelnemer is en op welke wijze hij of zij daarin het beste begeleid kan worden. Op basis van de intake doen wij dan een voorstel van aanpak.

Het kan zijn dat een deelnemer het meest gebaat is bij een loopbaanassessment omdat er tevens vragen rondom 'het kunnen' spelen. Met een assessment kijk je zowel naar 'willen' als naar 'kunnen'.

Wanneer een deelnemer nog weinig concrete ideeen heeft op welke wijze hij of zij zijn of haar loopbaan wilt voortzetten, ligt het wellicht meer voor de hand om te kiezen voor loopbaancoaching, waarin in een aantal gesprekken ingezoomd wordt op de ambities, kwaliteiten en affiniteiten van de deelnemer.

Voorop staat dat het altijd gaat om maatwerk en vaak betreft het een mengvorm van coaching en inzet van assessmentinstrumenten.

info@developmentfactory.nl  

T (026) 351 50 60

Postbus 2

6800 AA Arnhem

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

KVK-nr.: 09189944