1 op 1 Training

Wanneer deze zaken spelen:

 • U hebt een specifiek probleem waar u steeds tegen aanloopt. U geeft bijvoorbeeld gemakkelijk uw mening, maar laat u overrompelen door ‘betweters’.
 • U hebt goede gespreksvaardigheden, maar haalt toch niet het maximale uit gesprekken.
 • U weet niet of coaching of training het meest geschikt is.
 • U wilt een maatwerk training die ingaat op uw specifieke situatie.
 • U vindt een coachingstraject te veel van het goede, maar wilt u wilt wel het effect van uw communicatie vergroten.
 • U wilt uw communicatieve vaardigheden verbeteren, maar hebt geen trek om uw ‘zielenroerselen’ te delen met een groep.

Waarop is de training gericht?

De training richt zich op één van de volgende onderwerpen:

 • Beïnvloedingsvaardigheden, motiveren van mensen
 • Confronteren, directer zijn
 • ‘Nee’ zeggen, grenzen stellen
 • Omgaan met irrationele mensen
 • Omgaan met autoritaire en dominante mensen
 • Voeren van selectiegesprekken met sollicitanten
 • Coachingsvaardigheden
 • Luisteren, samenvatten, doorvragen (LSD)

Hoe verloopt de training?

De training start met een intake, waarin het onderwerp waarop wordt getraind, wordt besproken. Vervolgens plannen we een datum voor een trainingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst krijgt u in een rollenspel de gelegenheid om te oefenen, nieuw gedrag uit te proberen en te herhalen. Het rollenspel kan één van onze cases of een door uzelf ingebrachte case zijn. Daarbij gaan we in op eventueel achterliggende gedachtes en opvattingen. U krijgt feedback aan de hand van opnames van uw gesprekken. Ook krijgt u van de trainer een demonstratie van effectief gedrag in de betreffende situatie: hij of zij kruipt in uw huid.
Een dergelijke bijeenkomst duurt twee uur.
Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u van ons de opnames.

Wat zijn de voordelen?

 • U krijgt naar verhouding veel oefentijd.
 • U krijgt persoonlijke aandacht, waardoor er ruimte is om in te zoomen op uw individuele leerdoelen, situatie en eventuele belemmeringen.
 • Beperkte tijd en kosten.
 • Locatie en tijdstip worden in overleg bepaald.

info@developmentfactory.nl  

T (026) 351 50 60

Postbus 2

6800 AA Arnhem

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

KVK-nr.: 09189944