Top assessments voor topkandidaten

Een grote financiële instelling brengt in het kader van opvolgingsplanning in kaart wat het potentieel en de ontwikkelbehoefte zijn van hun High Potentials. Over een tijd van enkele jaren hebben we voor twee verschillende sectoren veertig top managers onder de loep genomen. Kandidaten kwamen uit verschillende landen en werelddelen en hebben allen deelgenomen aan een top assessment. De assessments vonden overwegend dan ook in het Engels plaats. De nadruk lag op gedragsimulaties, waarbij de cultuur waaruit de kandidaten kwamen steeds onderwerp van gesprek was. Cultuurvrij beoordelen bestaat niet, maar begrip van de herkomst en achtergrond van de kandidaten was wel eerste vereiste. Resultaat was dat een onderbouwde keuze werd gemaakt voor welke toppers aan het hoofd van buitenlandse teams werden geplaatst. De analyse aan de hand van de top assessments leidde tot nieuwe informatie, op grond waarvan het beeld dat van de High Potentials bestond, werd bijgesteld.

info@developmentfactory.nl  

T (026) 351 50 60

Postbus 2

6800 AA Arnhem

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

KVK-nr.: 09189944