Team assessment

Bij een woningcorporatie heeft Development Factory talenten, drijfveren en interesses van het team in kaart gebracht met behulp van de Birkman methode. Eerst kregen de teamleden een individuele terugkoppeling van hun Birkman profiel. Daarnaast is in twee dagdelen de Birkman van het hele team besproken. De uitkomsten hiervan gaven de leidinggevende meer inzicht over hoe het team het beste kon worden aangestuurd. Ook was duidelijk waarom sommige samenwerkingsrelaties zo goed liepen en waarom samenwerking met anderen soms moeite kost. Resultaat van dit team assessment was inzicht in elkaars motieven en krachten en deze leren benutten, valkuilen van het team en nieuwe werkafspraken.

info@developmentfactory.nl  

T (026) 351 50 60

Postbus 2

6800 AA Arnhem

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

KVK-nr.: 09189944