Ontwikkelassessments bij reorganisatie binnen een gemeente

In het kader van een herstructurering van de informatiefunctie binnen een grote gemeente in het noorden van het land heeft Development Factory ontwikkelassessments uitgevoerd. Het doel was tweeledig. Enerzijds ter ondersteuning van de besluitvorming rondom plaatsing en anderzijds een impuls en stimulans voor het ontwikkelen van medewerkers. Bij de nieuwe structuur zijn nieuwe gewenste competenties geformuleerd. De assessments zijn vervolgens ingericht op basis van deze competenties. In de assessments is veel aandacht besteed aan vaardigheden in combinatie met persoonlijkheidseigenschappen. Dit om uitspraken te doen over de ontwikkelbaarheid van competenties. Daarnaast is ingezoomd op motivationele aspecten, omdat deze onmiskenbaar samenhangen met ontwikkeling van medewerkers. Wat motiveert de persoon en op welke wijze kan de ontwikkeling het beste worden vormgegeven.

In de rapportages van de assessments is een concreet ontwikkeladvies geformuleerd, waarbij ontwikkelactiviteiten zijn benoemd, die aansluiten bij de persoon. Sommige mensen leren bij voorkeur door concrete training, andere mensen hebben meer behoefte aan feedback en reflectie. Op deze wijze krijgt de organisatie concrete handvaten om de ontwikkeling van de medewerkers op hun nieuwe functie ter hand te nemen.

info@developmentfactory.nl  

T (026) 351 50 60

Postbus 2

6800 AA Arnhem

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

KVK-nr.: 09189944