Internationaal assessment project: Reorganisatie HR afdeling

Opdrachtgever was een groot Internationaal opererend Chemisch en Farmaceutisch Concern met het hoofdkantoor in België. In het kader van een reorganisatie van de afdeling Human Resources hebben alle HR professionals wereldwijd deelgenomen aan een ontwikkelassessment.

Voorafgaande aan het assessment was er een nieuwe visie op de afdeling Human Resource en haar manier van werken, ontwikkeld. Hieraan gekoppeld zijn de competenties per functie voor de nieuwe manier van werken vastgesteld. Tegen dit licht zijn alle medewerkers voor hun nieuwe functie gescand op competenties. Deze assessments zijn uitgevoerd door een vast team van consultants van Development Factory en Mercer, soms in samenwerking met consultants ter plaatse. Voor de verschillende doelgroepen zijn verschillende instrumenten ingezet, die aangepast waren aan de competenties. De assessments zijn afgenomen in 7 talen en op de werkplek van de kandidaat.

Per persoon is een specifiek competentiegericht rapport geschreven met concrete aanbevelingen en trainings- dan wel coachings-adviezen. Deze zijn daarna verzameld en verwerkt in een totaaloverzicht en in een trainingsaanbod. Resultaat voor de opdrachtgever was een gericht trainingsaanbod voor alle betrokken medewerkers. Bij een evaluatie-enquête bleek dat meer dan 90 % van de deelnemers het assessment als positief had ervaren en dat men meer dan tevreden was met de rapportage. De assessments hebben daarmee op positieve wijze bijgedragen aan de ontwikkeling van de afdeling


info@developmentfactory.nl  

T (026) 351 50 60

Postbus 2

6800 AA Arnhem

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

KVK-nr.: 09189944