Goed voorbereid opleiden: studie-assessments

Zoals bij ieder opleidings- en trainingstraject is het van belang te bekijken of medewerkers voldoende baat zullen hebben bij een opleiding en in staat zijn om de opleiding tot een goed einde te brengen. Een zorgorganisatie heeft een Management Development Traject ingericht voor hun leidinggevenden of aankomend leidinggevenden. De opleiding vergt een flinke tijdsinvestering en duurt twee jaar. De opleiding omvat een groot deel aan theoretische verdieping en gaat daarnaast in op vaardigheden, rolopvattingen van de leidinggevende en persoonlijke effectiviteit. Wanneer wenselijk wordt gebruik gemaakt van coaching en intervisie. Bij een dergelijk uitgebreid opleidingsprogramma staat naast de belasting qua tijd en energie centraal hoe medewerkers het beste leren en welke leerdoelen van belang zijn. Development Factory heeft deze organisatie geholpen door middel van studie assessments om zicht te krijgen op kwaliteiten, veerkracht, cognitieve capaciteiten, motivatie en leerdoelen. Medewerkers kregen eveneens advies over meest optimale leermethoden.

Typ hier uw tekst...

info@developmentfactory.nl  

T (026) 351 50 60

Postbus 2

6800 AA Arnhem

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

KVK-nr.: 09189944