TRAINING Effectieve communicatie en motiverende gespreksvoering


Doelgroep
Managers, coördinatoren, office managers, adviseurs, stafmedewerkers en projectleiders die samenwerkingsrelaties verder willen uitbouwen en verstevigen en hun netwerk meer willen benutten en uitbreiden.

Doelstelling
Het vergaren van kennis op het gebied van effectieve communicatie en motiverende gespreksvoering. Het herkennen van uw natuurlijke stijl van communiceren op verbaal en non-verbaal niveau. Het verkrijgen van inzicht in uw specifieke bijdrage, in positieve en negatieve zin, in het verloop en resultaat van gesprekken. Het inschatten en hierdoor beter tegemoet kunnen treden van uw gesprekspartners om zo een meer gewenst gezamenlijk resultaat te genereren. Het (door)ontwikkelen van gesprekstechnieken en vaardigheden die niet alleen een effectieve samenwerking bevorderen maar de interactiepartner ook intrinsiek motiveren tot de gewenste actie of het gewenste gedrag.

Werkwijze
Dit trainingstraject start met een intake waarin uw ontwikkelvragen, dilemma’s en leerdoelstelling worden verhelderd. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van een aantal psychologische vragenlijsten die u gelijk aan de start van het traject al meer inzicht verschaffen in uw voorkeursstijl.
In een kleine groep van maximaal 8 deelnemers doorloopt u de verschillende trainingsdagen.
U leert in een sfeer van inspiratie, openheid en vertrouwen. U krijgt inzicht in de belangrijkste thema’s rondom effectieve communicatie en motiverende gespreksvoering en wordt actief en ervaringsgericht uitgedaagd om deze te integreren in uw denk- en gedragsrepertoire.
De trainingsdagen worden afgewisseld met enkele individuele coachgesprekken. Deze coachgesprekken bieden specifieke en individuele ondersteuning bij het toepassen van de opgedane inzichten en ervaringen gedurende de trainingsdagen in de dagelijkse werkpraktijk. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke vraagstukken, gerelateerd aan het trainingstraject. Indien gewenst kunnen een of meerdere coachgesprekken worden ingezet als coaching on the job sessies waarin de senior trainer de deelnemer direct in zijn/haar werksituatie observeert en coacht.
De deelnemers krijgen tussen de gesprekken en modules huiswerkopdrachten mee (onder andere zelfreflectie opdrachten, literatuur etc.)


Belangrijke thema’s in effectieve communicatie en motiverende gespreksvoering:
• Communicatiestijlen, eigen voorkeursstijl
• Verbale en non-verbale communicatie.
• Actief luisteren en schakelen naar verschillende communicatieniveaus
• Commitment genereren in relatie tot de ander
• Motiverende gesprekstechnieken


Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar
info@developmentfactory.nl


info@developmentfactory.nl  

T (026) 351 50 60

Postbus 2

6800 AA Arnhem

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

KVK-nr.: 09189944