Typen assessments

Wij bieden verschillende assessments aan, waarbij uw vraag leidend is in de keuze van het type assessment en de instrumenten die worden ingezet. Door onze onafhankelijke positie in de assessmentmarkt kunnen we de testen en instrumenten nauwkeurig afstemmen op de vraag van uw organisatie.

Selectie assessment

Bij selectievraagstukken adviseren wij u over het al dan niet aannemen van kandidaten in het kader van een selectieprocedure. U kunt kiezen tussen bijvoorbeeld een eenvoudige en snelle online test (bij minder zware functies) of een volledig assessment. Primair richt de vraag zich op de geschiktheid voor een specifieke functie. Daarnaast kijken we bij het volledige assessment ook of en hoe de kandidaat zich het beste kan ontwikkelen in de betreffende functie.

Potentieel assessment

Doel van een potentieel assessment is om de sterktes, zwaktes, het groeipotentieel en de leermogelijkheden van een medewerker in brede zin te bepalen. Tevens kan het potentieel in het licht van een specifieke functie worden bepaald.

Ontwikkelassessment

Doel van een ontwikkelassessment is om te kijken op welke wijze een medewerker zich verder kan ontwikkelen in zijn of haar functie.Er wordt gekeken naar de huidige competenties en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling alsook naar de werkwaarden en ambities van de medewerker binnen de huidige functie.  De resultaten zijn input voor een persoonlijk ontwikkelplan.

Loopbaanassessment

Een loopbaan assessment heeft doorgaans een open vraagstelling. De talenten, (beroeps)interesses, drijfveren en ambities van de medewerker staan centraal. Naast het zicht op de loopbaanmogelijkheden geven onze psychologen de deelnemer inzicht in de haalbaarheid, kansen en eventuele belemmeringen van bepaalde loopbaanstappen. 

Wij zijn bedreven in zowel competentiegerichte als profielbeschrijvende rapporten. Wij beschikken over een eigen competentiewoordenboek, maar kunnen ook heel goed werken met uw competentiesets. Met een assessment van ons kunt u uw talenten goed managen. 


info@developmentfactory.nl  

T (026) 351 50 60

Postbus 2

6800 AA Arnhem

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

KVK-nr.: 09189944