TRAINING Strategisch en persoonlijk leiderschap

Doelgroep
Managers, afdelingshoofden en teamleiders die de ambitie hebben om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mens en organisatie, en met meer vertrouwen op een authentieke wijze de team- en organisatiedoelen willen behalen.

Doelstelling
Het vergaren van kennis op het gebied van strategisch en persoonlijk leiderschap. Het verkrijgen van inzicht in uw persoonlijke stijl van leidinggeven aan de hand van uw kwaliteiten, valkuilen en competenties. Bewustwording van de invloed van overtuigingen, normen en waarden op uw gedrag en dat van uw medewerkers. Het flexibel kunnen schakelen tussen verschillende stijlen van leidinggeven en waar nodig constructief kunnen confronteren en motiveren van uw medewerkers. Het ontwikkelen van een strategische visie waarmee u kunt balanceren in het krachtenveld van belangen. Met meer plezier, gemak en zekerheid het benodigde draagvlak kunnen creëren voor het behalen van de gewenste doelen in uw organisatie.

Werkwijze
Dit trainingstraject start met een intake waarin uw ontwikkelvragen, dilemma’s en leerdoelstelling worden verhelderd. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van een aantal psychologische vragenlijsten die u gelijk aan de start van het traject al meer inzicht verschaffen in uw voorkeursstijl.
In een kleine groep van maximaal 8 deelnemers doorloopt u de verschillende trainingsdagen.
U leert in een sfeer van inspiratie, openheid en vertrouwen. U krijgt inzicht in de belangrijkste thema’s rondom strategisch en persoonlijk leiderschap en wordt actief en ervaringsgericht uitgedaagd om deze te integreren in uw denk- en gedragsrepertoire.
De trainingsdagen worden afgewisseld met enkele individuele coachgesprekken. Deze coachgesprekken bieden specifieke en individuele ondersteuning bij het toepassen van de opgedane inzichten en ervaringen gedurende de trainingsdagen in de dagelijkse werkpraktijk. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke vraagstukken, gerelateerd aan het trainingstraject.
Indien gewenst kunnen een of meerdere coachgesprekken worden ingezet als coaching on the job sessies waarin de senior trainer de deelnemer direct in zijn/haar werksituatie observeert en coacht.
De deelnemers krijgen tussen de gesprekken en modules huiswerkopdrachten mee (onder andere zelfreflectie opdrachten, literatuur etc.)

Belangrijke thema’s in strategisch en persoonlijk leiderschap:
• Bewustwording van de invloed van uw overtuigingen, normen en waarden op uw gedrag en de effecten daarvan op anderen.
• Eigen voorkeursstijl van leidinggeven gekoppeld aan de verschillende leiderschapstijlen
• Strategisch balanceren in het krachtenveld van belangen
• Authentiek leiderschap, het ontwikkelen van een persoonlijke visie en strategie
• Teamgericht leidinggeven. Groepsdynamiek, omgaan met weerstand
• Delegeren, gezonde work-life balance

Uitvoering
• Persoonlijke intake
• 1e trainingsdag 6 maart 2018
• Coachgesprek 1,5 uur week 12-2018
• 2e trainingsdag 3 april 2018
• 3e trainingsdag 17 april 2018
• Coachgesprek week 18-2018
• 4e trainingsdag 15 mei 2018
• Afsluitend coachgesprek/ evaluatie week 22-2018

Praktische informatie
Prijs per deelnemer bedraagt € 2.400,- exclusief BTW.
Het maximale aantal deelnemers is 8 personen.
Een trainingsdag beslaat 1 dag (van 9.00-17.00) en is inclusief lunch.
De trainingen vinden plaats aan de Oosterhulst 38 te Nieuwleusen.
De locatie van de individuele coachgesprekken wordt in onderling overleg bepaald.
Coaching on the job is optioneel.

Aanmelding
Om u aan te melden kunt u een e-mailbericht sturen naar info@developmentfactory.nl

Download PDF Strategisch en persoonlijk leiderschap

info@developmentfactory.nl  

T (026) 351 50 60

Postbus 2

6800 AA Arnhem

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

KVK-nr.: 09189944